Etkinlikler

 

Sanat Eğitimcileri Derneği, sanatın ve sanat eğitiminin sürekli değişen ve yenilenen bir dünyada kendini yeniden üretmesi adına, her düzeydeki sanatçı ve sanat eğitimcileri ile iletişim ve dayanışma içinde bulunmak, sanatın ve sanat eğitiminin bireyin ve toplumun gelişimindeki yeri ve önemini vurgulamak, insan, çevre ve toplum üçgeni içerisinde yer alan dinamikleri sanatsal duyarlılık ve sorumluluk ile algılayıp tartışabilmek adına sanatsal ve bilimsel toplantı ve etkinlikler düzenlemektedir.