Yayınlar

 

Sanat Eğitimcileri Derneği kuruluş amacına uygun olarak Anadolu’nun her köşesinde bulunan sanat eğitimcilerine ulaşmayı, sanat eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı, güncel ve geleneksel tüm sanat eğitimi yaklaşımlarını paylaşmayı, tartışmayı ve yeni öneriler ile çağdaş bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklere ilişkin yayınlar çıkarmaktadır.