Yönetim

 

Değerli Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) Üyeleri,

 

Zorlu geçen 2015 yılını geride bıraktığımız şu günlerde Yeni yıl ile birlikte yeni umutları

gerçekleştirmek en büyük dileğimizdir. İnsanın İnsana kötülük yapmayacağı huzur dolu

yıllar diliyorum. 2015 yılında sizin de takip ettiğiniz gibi üç ulusal, bir uluslararası

SEDER üye sergisi düzenledik. Bir de Petersburg'da Uluslararası bir kongre düzenledik.

27 Kasım 2015 tarihinde yapılan SEDER 9. Olağan Genel Kurulunda yeni yönetim ve

denetim kurulunu seçtik.

 

18 Aralık 2015 Cuma günü yapılan SEDER Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim

Kurulu ile Denetleme Kurulunun aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Ad Soyad

Asal Üyeler

(Başkan) Ayşe Çakır İlhan

(Başkan Yardımcısı) Candan Dizdar Terwiel

(Sayman) Dilek Acer

(Sekreter) Berivan Ekinci

Ödül Işıtman

Banu Bulduk

Özlem Alp

 

Yedek Üyeler

İncilay Yurdakul

Ayşe Okvuran

Nursel Baykasoğlu

Mesut Tanrıkulu

Olcay Boratav

 

Denetleme Kurulu Ad Soyad

Asal Üyeler

 

(Başkan) Nergiz Üçüncü

Sezer Cihaner

Seza Soyluçiçek

 

Yedek Üyeler

Serap Etike

Ömer Adıgüzel

Füsun Kavalcı