Sergiler

'Ya Tutarsa Sergisi
SEDER 2021 mayıs etkinlikleri

 Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan  

 “Ya tutarsa”

2020 yılı mart ayından bu yana yaşamımızın büyük bir kısmını çevrim içi sürdürüyoruz. İş, eğitim alış veriş, sanatsal etkinlikler vb. İlk başlarda çevrim içi çalışmaya alışmakta büyük zorluklar yaşadık. Sanal ortamı tartışmaya başladık. Çevrim içi; yüz yüze olmanın yerini tutmasa da uzaklarda olanlara ulaşmada bazı kolaylıklar sağlayabilir mi? Çevrim içi sergi sanat nesnesi ile karşılaşma hazzını nasıl etkiler? Estetik duyarlılığı ne ölçüde geliştirir? Çevrim içi sanat eğitimini hangi açılardan olumlu hangi açılardan olumsuz etkiler? İşte bu ve benzeri sorulara yanıt aramayı sürdüreceğiz. YA TUTARSA?

Sanatın, eğitimin ve bilimin her zaman yanında olmayı sürdürecek olan SEDER, aydın insan yetiştirme ödevini yerine getirmede üstlendiği sorumluluğun bilinciyle çalışmalarına çevrim içi ve yüz yüze devam edecektir.